DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Podiatrie

CO JE PODIATRIE ?

Podiatrie (podologie) je samostatný medicínský obor, zabývající se komplexní péčí o nohu, chodidlo a celou dolní končetinu.  Zkoumá onemocnění, asymetrie, funkční i strukturální změny dolních končetin a jejich vliv na funkci pohybového aparátu a celkový zdravotní stav člověka. Podiatrie využívá poznatků nejen lékařských oborů, jakými jsou ortopedie, neurologie, dermatologie, fyzioterapie, diabetologie a další, ale i například pedikůry, obuvnictví a jiných podobných odvětví. Kromě cílené odborné diagnostiky je hlavním úkolem podiatra napomáhat ke zlepšení funkce nohy v rámci její statiky i dynamiky. Podiatr navrhuje klientům režimová opatření, terapeutické postupy a pomůcky, jakými jsou například individuální podiatrické stélky do bot. Nejedná se však pouze o péči o lidi nemocné. V současné době využívají podiatrie například též vrcholoví sportovci. Optimalizací biomechaniky dolních končetin lze totiž velmi efektivně ovlivňovat výkonnost sportovce.
V neposlední řadě hraje podiatrie významnou roli v oblasti prevence a to zejména u dětí.
V rámci České republiky se o vysokou odbornou úroveň našich podiatrů stará už od roku 2001 Česká podiatrická společnost.

JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ ?

Základem podiatrického vyšetření je podrobná anamnéza, během níž terapeut získává důležité informace o zdravotním stavu pacienta, jeho pohybových návycích, subjektivních obtížích a dosavadní léčbě. Poté následuje vyšetření systémem PodoCam. Toto zařízení umožňuje zobrazení klenby nožní v souvislosti s postavením patních kostí, hlezenních kloubů a bérců. Dvěma kamerami jsou pak zaznamenávány změny těchto částí dolních končetin v průběhu specifické zátěže (stoj na jedné noze, podřep, předklon atd.). Velice důležitá je též analýza chůze a běhu na pohyblivém páse. Dvě vysokorychlostní kamery snímají pohyb, který je pak možné podrobně studovat s využítím velmi zpomaleného přehrávání pořízeného záznamu. Nedílnou součástí diagnostiky je také kineziologický rozbor, jehož cílem je posouzení pohyblivosti jednotlivých kloubů, síly svalové a celkové zhodnocení postury člověka.
Na základě těchto testů je pacientovi navržen způsob léčby a případně zhotoveny individuální pomůcny, jakými mohou být kupříkladu stélky do bot. Celé vyšetření trvá přibližně 60 minut.

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu.
Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.