DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Úvod

 Fyzioterapie Třeboň

David Sekáč

člen České Podiatrické Společnosti 

 fyzioterapeut

provozovna 

logo 80

 Komplexní péče o Váš pohybový systém

 

V rámci své dlouholeté fyzioterapeutické praxe se zabývám především léčbou bolesti kloubů, svalů a páteře, vznikající v souvislosti s jednostrannou pohybovou zátěží, vadným držením těla a nevhodnými motorickými návyky. Součástí mé práce je též péče o pacienty po úrazech a operacích. Velký důraz kladu vždy na prevenci vzniku bolestivých stavů a ve spolupráci se svými klienty, usiluji o optimalizaci jejich pohybového režimu, vedoucí ke zlepšení životního komfortu.

    Vzhledem k tomu, že negativní vlivy současného životního stylu dopadají nejen na dospělé, ale zejména na mládež a děti školního i předškolního věku, věnuji velkou pozornost i této věkové skupině.

    Kromě pohybové terapie a nejrůznějších manuálních zákroků, poskytuji v oblasti edukace a reedukace pohybových stereotypů, též poradenství a konzultace. V neposlední řadě nabízím také různé druhy relaxačních a regeneračních masáží.

    Mým cílem je poskytovat ucelenou fyzioterapeutickou péči na nejvyšší úrovni. Snažím se využívat nejnovějších poznatků, pomůcek a metod, které dnešní moderní fyzioterapie nabízí. Pravidelnou účastí na odborných kurzech, seminářích a konferencích, rozšiřuji soustavně své znalosti v oboru, v souladu se současnými trendy.

    Rád se setkávám s lidmi a rád s nimi komunikuji, jelikož jedinečnost člověka je to hlavní, co mne na mé práci baví.

 

Na Vaši návštěvu se těší

                                               David Sekáč